จุดประสงค์และรูปแบบในการเขียนลายเซ็นใน Email ให้ดูน่าเชื่อถือ

ในแต่ล่ะวันมีการส่งอีเมล์ติดต่อคุยงานกันมากมาย แต่ถ้าหากใครสังเกตุดีๆ อีเมล์ที่ได้รับจากบริษัทใหญ่ๆด้านล่างจะมีข้อมูลของผู้ส่งอยู่ ซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่าลายเซ็นอีเมล์ หลายคนอาจจะไม่ทราบถึงความสำคัญของลายเซ็นต์ในอีเมล์ว่ามีสำคัญยังไง

จุดประสงค์ของ ลายเซ็นอีเมล์ คือ เป็นการแนะนำตัวให้ผู้รับรู้จักตัวเราและธุรกิจของเรารวมทั้งข้อมูลในการติดต่อเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับรู้ว่าตัวเรานั้นมีตัวตนจริงๆและแสดงออกถึงความจริงใจของผู้ส่งได้ซึ่งตรงนี้ถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับรูปแบบในการเขียนลายเซ็นต์ใน Email นั้นหลักๆต้องมี ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัทและเบอร์มือถือ ส่วนอื่นๆอาจจะเพิ่มเขามาได้เช่น เว็บไซต์ แต่การเขียนลายเซ็นนั้นควรมีรูปแบบเดียวกันทั้งบริษัทเพื่อแสดงถึงความมีเป็นมาตรฐานของบุคลากรในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น


Mario Thaiup
Web Content

Thaisignup Co., Ltd.

1020 Sukhumvit Rd., Khlong Toei, Bangkok Thailand 10110

Mobile: 086-xxx-xxx
TEL: 02-xxx-xxxx
FAX: 02-xxx-xxxx


 

Comments

comments