สงครามการค้า! “เกาหลีใต้”ถอดถอนรายชื่อ “ญี่ปุ่น”ออกจากบัญชีขาว พร้อมลดการส่งออกชิป DRAM

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ค่อนข้างแย่ลง มีข้อขัดแย้งกันหลายประเด็นจนนำไปสู่สงครามการค้า ถึงขนาดที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ถอดชื่อกันและกันออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า หรือ บัญชีขาว (Whitelist)

DRAM

ความขัดแย้งกันครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจด้าน IT อย่างแน่นอน หลังจากก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้ออกมาควบคุมการส่งออกวัตถุดิบหลักที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้ง Fluorinated Polyimide (หน้าจอแสดงผล), Photosensitising Agent Resist (ชิปประมวลผล) และ Hydrogen Fluoride (สารกึ่งตัวนำ) ซึ่งทั้งสินค้า 3 ชนิดนี้เกาหลีใต้ต้องพึ่งญี่ปุ่นในสัดส่วนสูงมากถึง 90%

ล่าสุดเกาหลีใต้ ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการลดการส่งออกชิป DRAM ไปยังญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชิ้นชิ้นส่วนสำคัญของสมาร์ทโฟน, พีซีและเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตลาดโลกกว่า 72.4 % ของชิป DRAM เป็นเกาหลีใต้ที่ส่งออก ด้วยการตอบโต้ครั้งนี้ของเกาหลีใต้น่าจะทำให้ญี่ปุ่นหันไปสั่ง DRAM จากผู้ผลิตเจ้าอื่นอย่าง Micron ผู้ผลิตชิปของสหรัฐอเมริกา

Comments

comments