Microsoft กำหนดนโยบายใหม่ หากไม่ Login บัญชี Microsoft Account นานเกิน 2 ปีจะถูกลบอัตโนมัติ

บัญชี Microsoft Account คือบัญชีที่ใช้งานบน Windows10 ไม่ว่าจะเป็น Outlook, Office, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Store, Windows หรือ MSN ซึ่งทาง Microsoft ได้กำหนดนโยบายใหม่ หากไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ Login เป็นเวลามากกว่า 2 ปีบัญชีจะถูกลบอัตโนมัตินับเวลาตั้งแต่ Login ใช้งานครั้งสุดท้าย

นโยบายใหม่นี้ยังข้อยกเว้นสำหรับบัญชีที่เข้าเงื่อนไขด้านล่างนี้ ถึงแม้บัญชีนั้นจะไม่ได้ Login เป็นเวลานานถึง 2 ปีก็ตามได้แก่

  • บัญชีที่มีสถานะ Active ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นสมาชิกบริการของ Microsoft

  • บัญชี Developer อัปโหลดแอปขึ้น Microsoft Store

  • บัญชีที่ใช้รับ certification จาก Microsof

  • มียอดเงินค้างในบัญชี Microsoft

  • บัญชีเด็กเยาวชน ที่สร้างด้วย Microsoft Family

นโยบายใหม่นี้จะมีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป หากใครยังอยากคงสถานะการใช้บัญชี Microsoft ต่อไปควรล็อกอินอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเวลา 2 ปี

Comments

comments